USTAWA O DOCHOWANIU NALEŻYTEJ STARANNOŚCI W ŁAŃCUCHU DOSTAW

Firma CDS Hackner GmbH, będąc ogniwem różnych łańcuchów dostaw, jest pośrednio objęta ustawą o dochowaniu należytej staranności w łańcuchu dostaw (niem. LkSG) i świadoma swojej odpowiedzialności w odniesieniu do celów wyznaczonych daną ustawą. W związku z tym kierownictwo handlowe firmy CDS Hackner GmbH organizuje przynajmniej raz w roku szkolenia wewnętrzne, których adresatem jest krąg pracowników firmy CDS, zaznajomionych z tematyką powyższej ustawy i wynikającymi z niej obowiązkami dochowania należytej staranności. Nasz system zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie został poszerzony o wymagania wyżej wymienionej ustawy przy uwzględnieniu zasady adekwatności. Zwracamy uwagę na przestrzeganie standardów naszych dostawców odnośnie praw człowieka i środowiska naturalnego, o ile pozwala na to nasz margines swobody i działania. W tym celu realizowane są m.in. również odwiedziny na miejscu u naszych dostawców w kraju i za granicą.

USTAWA O SYGNALISTACH

W celu zgłaszania istotnych naruszeń udostępniamy naszym pracownikom, klientom, dostawcom i innym osobom anonimowy, zewnętrzny system internetowy. Zgłoszenia możliwe są również anonimowo. Każde zgłoszenie jest wnikliwie sprawdzane, przypadki podejrzeń badane, a ewentualne naruszenia spotykają się z odpowiednimi konsekwencjami.

System ten dostępny jest w języku niemieckim i angielskim. Pozwala on na poufny i zabezpieczony specjalnym kodowaniem dialog z osobami odpowiedzialnymi za placówki zgłoszeniowe firmy CDS Hackner.
Prosimy również o zapoznanie się z naszą informacją o ochronie danych przed jej wywołaniem (Link do pliku PDF (Angielski)).

Kliknij tutaj, aby przejść do portalu rejestracji.