135 Uszy wołowe opalane w pojemnikach E2

Pakowane i mrożone szokowo w kartonach, waga każdego kartonu ok. 10 kg.

Pakowane na drewnianych paletach (100x100 cm), 112 kartonów na palecie.