130 Uszy wołowe

Pakowane i mrożone szokowo w kartonach, waga każdego kartonu 10 kg.

Pakowane na jednorazowych, drewnianych paletach (100x100 cm), 104 kartony na palecie.