133 Pysk wołowy opalany

Produkt jest oferowany w 3 wariantach:

1. Pysk wołowy opalany:

Pakowane i mrożone szokowo w kartonach, waga każdego kartonu 10 kg.

Pakowane na drewnianych paletach (100x100 cm), 112 kartonów na palecie.

2. Pysk wołowy opalany w kostkach, w kartonach:

Pakowane i mrożone szokowo w kartonach, waga każdego kartonu 10 kg.

Pakowane na drewnianych paletach (100x100 cm), 112 kartonów na palecie.

3. Pysk wołowy opalany w kostkach, na tackach:

Pysk wołowy opalany w kostkach, pakowany na tackach po 1–1,5 kg, 12 tacek w kartonie.

Pakowane na drewnianych paletach (100x100 cm), 54 kartony na palecie.